درباره ما

این وبسایت اطلاعاتی‌ را جمع‌آوری می‌کند که ممکن است برای آنهایی که در حل حاضر از مسیر بالکان به سمت اروپای شمالی در حرکت هستند مفید واقع شود.

این کار توسط افراد فعالان (activists) مستقل که پشتیبان آزادی حرکت برای همه هستند و و رژیم نژاد پارست مرز‌های اروپایی میجنگند انجام میشود. و تمام تلاشمان را می‌کنیم که اطلاعات را به روز رسانی کنیم ، با این حل وضعیت خیلی‌ سریع تغییر می‌کند.

بعضی‌ قسمت‌ها ممکن است اطلاعات ناقص داشته باشند، چون این وبسایت هنوز در دست کار است.شما همچنین میتوانید از این وبسایت اطلاعات پیدا کنید w2eu.info. این وبسایت در موارد مربوط به پناهندگی و مهاجرت در کشور‌های مختلف اروپایی اطلاعات در دسترس قرار میدهد.

اگر شما در سفر خود با موارد متفاوت روبرو شدید ، میتوانید با آدرس یا تلفن تماس مربوط به هر کشور که ما در اختیار گذشته ایم تماس بگیرید.