مجارستان

Last update: 11.11.2016
اطلاعات مهم
وضعیت در مرز‌های جنوبی
در طول مرز‌های جنوبی ۴ منطقه ترانزیت وجود دارد، Beremend و Letenye در مرز کوروساوی هستند. در مرز صربستان Horgos/Röszke[46.1759, 19.9758] (تعداد زیادی از مردم از افغانستان و دیگر کشور‌ها آنجا هستند) و Kelebija/Tompa[46.1672, 19.559](تعداد زیادی از مردم سوریه و عراق و دیگر کشور‌ها) آنجا هستند. این منطق ترانزیت در سال ۲۰۱۵ ایجاد شدند، و در حال حاضر تنها راه ورسد شدن به مجارستان از صربستا به صورت قانونی‌ و تقاضای پناهندگی هستند. منطق ترانزیت در زمین مجارستان هستند . خیلی‌‌ها در صربستان منتظر ورود به این مناطق هستند.منطقه ترانزیت آنطرف نرده مرز مجارستان در وسعت تعدادی اتاقت آهنی (container) آبی‌ هستاند که دورشان نرده کشی‌ شده. مردم باید در آنجا در روال مرز تقاضای پناهندگی کنند. بعضی‌ وقت‌ها مردم قبل از اینکه اجازه خروج پیدا کنند باید چند روز در منطق ترانزیت بمانند. اقامتگه (کمپ) غیر رسمی‌ برای آنهایی که دارند صبر مکنند که به منطقه ترانزیت وارد شوند جلوی نرده در زمین صربستان قرار دارد. مردم وقتی‌ به در منطقه ترانزیت میرسند باید در یک لیست اسم نویسی کنند.  فقط روزی ۱۵ نفر وارد هر منطقه ترانزیت میشوند.اطلاعات بیشتر در مورد کمپ جلوی منطقه ترانزیت در قسمت ` منطق ترانزیت مرز صربستان و مجارستان ` وجود دارد.>
وارد شدن به منطقه ترانزیت در مرز صربستان و مجارستان
وقتی‌ از صربستان وارد مجارستان میشوید باید اسمتان را در یک لیست بنویسید و منتظر نببتان شوید که وارد خاک مجارستان شوید.

ظاهرا افراد آسیب پذیر برای ورود ارجهیت دارند. یعنی‌ خانواده‌‌ها ، افراد مسن، افراد معلول، افراد زیر سنّ قانونی بدون سرپرست ، افراد مریض، یا کسانی‌ که احتیاج به کمک روانی‌ دارند. متاسفانه هیچ راه روشنی برای مشخص کردن اینکه آیا افراد آسیب پذیر هستند یا نه وجود ندارد. اگر مریضی تان خیلی‌ آشکار نباشد، یا اگر شما زیر سنّ قانونی‌ بدون سرپرست هستید اما به نظر بیاید که بالای ۱۸ سال هستید، مشکل است که به عنوان آسیب پذیر شناخته شوید. کسانی‌ که باید بیشتر ‌‌ای همه صبر کنند آقایان مجرد هستند.

اگر هر گونه مشکل پیشکی دارید با دکتر یا هر سازمان دیگر ( UNHCR, MSF ) که آنجا هستند در میان بگذارید و وضعیت تان را توضیح دهید. خجالت نکشید. دکتر‌ها هر روز به قسمت صرب منطقه ترانزیت میروند. حتا اگر مشکلتان جسمی‌ نیست ، مثلا اگر خاطره بد دارید و خوابتان نمیرود، به آنها بگویید.

وقتی‌ وارد منطقه ترانزیت میشوید آنجا میتوانید تقاضای پناهندگی کنید، و مصاحبه اولتان در منطقه ترانزیت انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به قسمت پناهندگی رجوع کنید.

داخل این منطقه وکیل‌هایی‌ دولتی هر روز حضور دارند ، همچنین وکیل‌های مستقل از هیأت Helsinki مجارستان هفته آای یک بر به آنجا میایند. UNHCR و SOS CHILDREN VILLAGE هم  ترانزیت با مترجم و دکتر کودکان در منطقه هفته یی چند بر کار میکنند . دست شویی و حمام و همینطور جائی‌ برای خواب مهیا است. اما این جا بسته است، یعنی‌ تا وقتی‌ که شما را بیرون راه ندهند نمیتوانید به صربستان برگردید یا به مسیرتان به مجارستان ادامه دهید.

ورود نه از طریق منطق ترانزیت
اگر از طریق منطق ترانزیت وارد نشوید بلکه از نرده مرز ردّ شوید، بر اساس قانون مجارستان شما مرتکم جرم شده اید. برای مجیت شما را به صربستان یا کوروسوی باز میگردنند و شما را برای چند سال ‌‌ای ورود به اروپا محروم میکنند.
آقا در حل راد شدن از مرز به صورت غیر قانونی‌ دستگیر شوید شما را به زندان میفرستند تا برتانگردنند. اگر می‌خواهید در مجارستان تقاضای پناهندگی کنید میتوانید به قاضی دادگاه بگویید. اما بعدا در زندان هم میتوانید تقاضای پناهندگی کنید. متاسفانه در حین برسی‌ تقاضای پنهندگیتن ممکن است در زندان بمانید.اگر در حال گذر از مرز مسلح باشید ( مواظب باشید حتا حمل چاقو جیبی‌ مسلح محسوب میشود) مدت زندانتان میتواند طولانی‌ تر شود. اگر به نرده خسارت وارد شده باشد ، یا اگر در حین تظاهرات از مرز راد شوید ممکن است مجرم شناخته شوید و برای مدت بیشتری به زندان بیفتید.
اطلاعات بیشتر: Migszol
خشوند در مرز
مجارستان تعداد زیادی افراد پلیس را دم مرز گزسهته تا از راد شدن غیر قانونی‌ جلوگیری کند. اگر مردم سعی‌ کردند از مرز به تانهأی راد شوند ، گزارش خشونت پلیس و پلیس غیر نظامی را داده اند. آنهای که بعد از ردّ شدن از مرز به صورت غیر قانونی‌ دستگیر شده اند یا برگردانده شده اند یا به بازداشتگاه موقت فرستاده میشوند.
مجارستان تعداد زیادی پلیس دم مرز گذاشته تا از ورود مردم جلوگیری کند. گزارش شده که اگر کسی‌ از مرز به تنهائی‌ راد شود پلیس مجارستان خشونت به خرج میدهد. خیلی‌‌ها گزارش داده اند که وقتی‌ دستگیر شدند پلیس پاسپورت و موبایلشان را ازشان گرفته. خیلی‌‌ها اطلاعات شخصیشان را در اینترنت نگهداری میکنند، منطقه بین سوبتیکا و هرگس از همه‌‌جا بیشتر کنترل میشود. هر ۵۰ متر یک سرباز یا پلیس توی سنگر نشته. اگر کسی‌ به نرده نزدیک بشود آژیر به صدا در میاید، که برای ترساندن هم صدا دارد هم چراغ چشمک زن.
گروه‌های شبه نظامی و غیر نظامی
گزارش شده که افرادی با لباس رسمی‌ نظامی لب مرز خشونت به خرج میدهند. آنها میتوانند ، پلیس، سرباز ، نگهبان زمین، مجریان خودسر عدالت، یا شبه نظامیان خود‌سازمان یافته باشند. معمولان آنها وانمود میکنند که پلیس هستند اما فقط مبدل به پلیس هستند. قربانیان گزارش داده اند که وحشیانه کتک خرده و مورد آذر قرار گرفته اند بعد به صربستان پس فرستاده شده اند. می‌گویند که مرتکبان این آعمال زشت خیلی‌ وقت‌ها از گاز اشک آور یا گاز فلفل استفاده کرده اند ، به آنها دست بند پلاستیکی زده اند و آنها را مجبور کرده اند که از سوراخ کوچکی از میان سیم خر در راد شوند که باعث زخمی شدن بیشتر شده.

اگر از طرف پلیس یا نظامیان به شما خشونت وارد شده میتوانید به وکیل‌های مستقل هیأت Helsinki گزارش دهید:

Hungarian Helsinki Committee / Magyar Helsinki Bizottság
https://facebook.com
پناهندگی
اگر می‌خواهید در مجارستان بمانید و در آنجا تقاضای پناهندگی کرده اید، لطفا اطلاعات به روز را در یکی‌ از لینک‌های زیر بخوانید:
w2eu.info/hungary.fa
helsinki.hu/en
تعداد زیادی از افرادی که از صربستان به مجارستان وارد شده اند و میخواهند به مسیرشان ادامه دهند از طریق منطق ترانزیت نزدیک Subotica وارد شده اند. وقتی‌ که وارد منطقه ترانزیت میشوید ، میتوانید تقاضای پناهندگی کنید. اگر از طریق دیگر به صورت غیر قانونی‌ از نرده مرز راد شوید حتا با اینکه که حقتان است که تقاضای پناهندگی کنید پلیس به شما اجازه نمیدهد و معمولاً شما را به صربستان بر می‌گرداند.
تقاضای پناهندگی در منطقه ترانزیت
وقتی‌ در منطقه ترانزیت تقاضای پناهندگی می‌کنید، اولین مصاحبه تان آنجا انجام میشود. از همه انگشت نگری میشود (برای اطلاعات بیشتر به قسمت اثر انگشت مراجعه کنید ). توصیه میشود که مدارک صربستان خود را با خود حمل نکنید تا شانس به صربستان باز گردانده شدنتان را کاهش دهید. اگر پناهندگی به شما داده شود از منطقه ترانزیت خارج میشوید و به مجارستان وارد میشوید. بعد یا شما را داخل کمپ باز قرار میدهند، (به قسمت کمپ باز نگاه کنید ) یا به بازداشتگاه موقت فرستاده میشوید.
پذیرفته نشدن درخواست پناهندگی در منطقه ترانزیت
اگر بعد از اولین مصاحبه تصمیم معنی‌ برای شما گرفته شود خیلی‌ مهم است که بر خلاف این تصمیم گیری تقاضای باز دید نظر کنید. ۷ روز وقت دارید که این کار را بکنید. تقاضای بازدید نظر ساده است، معمولان وقتی‌ تصمیم منفی‌ گرفته میشود یک مامور از دفتر مهاجرت و تابیعت مجارستان (Hungarian Office of Immigration and Nationality: OIN ) از شما میپرست که آیا می‌خواهید تقاض بازدید نظر کنید یا نه. اگر می‌خواهید تقاضا کنید باید یک فرم را امضا کنید. چون یکی‌ از دلایلی که ممکن است جواب منفی‌ بگیرید این است که مجرستانی‌ها فکر میکنند شما از یک کشور امن میآید (یعنی‌ صربستان) خوب است که یک نامه بنویسید که چرا صربستان برایتان امن نیست، تا دادگاه بتواند آن را بخواند.

اگر بازدید نظر مفقد نشود شما را از در منطقه ترانزیت خارج و به صربستان وارد میکنند.

کمپ ها
کمپ‌های باز
بعضی‌ از افرادی که از منطقه ترانزیت وارد مجارستان میشوند به کمپ باز در Bicske ،Kormend، Vamosszabadi یا Kiskunhalas فرستاده میشوند. برای مرور وضعیت کمپ‌ها اینجا کلیک کنید: here.

بد از ورود به کمپ (یا در عرض ۲ هفته ) شما باید یک کارت پلیس دریافت کنید که به شما اجازه میدهد داخل مجارستان سفر کنید، سیم کارت بخرید، و از طریق Western Union پول دریافت کنید. هیچ وقت از کمو‌ بدون کارت خارج نشوید ، اگر نه آنها میتوانند شما را به کمپ بسته (بزداشتگه ) بفرستند. همه باید هر روز به کمپ برگردند و نگاه بنان بارکد‌های روی کرتتان را چک میکنند. اگر کسی‌ برای مدت طولانی‌ از کمپ خارج شده باشد احتمال دارد که نگهبان‌ها آنها را به کمپ راه ندهند.

کمپ‌های بسته / بازداشتگاه موقتی
در مجارستان کمپ بسته همانند بازداشتگاه است. دانستن اینکه دقیقا چه کسانی‌ به کمپ باز فرستاده میشوند مشکل است. برای اینکه پروسه دلبخواهی است. باعی‌ها بعد از تقاضای پناهندگی در منطقه ترانزیت به کمپ بسته فرستاده میشوند. اگر لب مرز بگویید که می‌خواهید به آلمان بروید یا اگر به هویت یا ملّیت شما شک داشته باشند به بازداشتگاه فرستاده میشوید. ممکن است تا ۶ ماه در بازداشتگاه بمانیدما معمولان بعد از چند روز آزاد میشوید. اگر وقتی‌ وارد مجارستان شدید تقاضای پناهندگی نکنید ، شما را به بزداشتگ دیگری برای مدت طولانی‌ تری میفرستند.اگر شما در بازداشتگاه هستید هر چه زود تر با یک وکیل تماس بگیرید.
برای اطلاعات تماس در مجارستان به اینجا رجوع کنید
w2eu.info/hungary.en
اثر انگشت
در مجارستان حتا اگر تقاضای پناهندگی نکنید اثر انگشتتان گرفته میشود. اگر در مجارستان اثر انگشت داده باشید و آنجا نمانید ، از کشور اروپایی که تقاضا پناهندگی کرده اید ، ممکن است به مجارستان باز گردانده شوید.

اگر به سفرتان آدم دهید و بخواهید در یک کشور دیگر تقاضای پناهندگی کنید ، لطفا به اطلاعات درمورد Dublin III در وبسایت w2eu.info مراجعه کنید. مثلا اگر در آلمان هستید به روی این لینک کلیک کنید . w2eu.info/germany.fa].

تماس‌های به درد بخور
اطلاعات بیشتر:
w2eu.info/hungary.fa
کشور‌های همسایه
اتریش