مقدونیه

آخرین به روز رسانی ۲۵/۱۱/۲۰۱۶
اطلاعات مهم
بد از بسته شدن قطعی ` راهروی بالکان ` در تاریخ مارث ۲۰۱۶، مرز بین مقدونیه و یونان توسط پلیس مسلّح حفاظت میشود. خیلی‌‌ها هنوز سعی‌ میکنند از مقنونیه به صربستان بروند. بعضی‌‌ها چند دفعه تلاش میکنند تا موفق شوند به صربستان بروند.

افرادی که توسط پلیس یا ارتش مقدونیه دست گیر میشوند معمولان مستقیم به یونان پس فرستاده میشوند. قانون مقدونیه به شکلی‌ تصویب شده که اخراج و پس فرستادن را قانونی‌ می‌کند، چون همه کشور‌های همسایه مقدونی ` کشور امن ` محسوب میشوند. با این حل برای قانونی‌ کردن پس فرستادن، مقدونی باید به برنامه ورود دوباره احترام بگذارد، که در اکثر مواقع اینطور نیست. درنتیجه حق تقاضای پناهندگی کردن مردم نادیده گرفته میشود، این حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا می‌گذرد. گزارش شده که مردم را به نقاط جور واجور معمولان دور از هر روستا است پس میفرستند. معمولان قبل از پس فرستادن مردم را در کمپی در خارج Gevgelija نگاه میدارند، بازجویی میکنند و میگردنشان و اگر مدارک داشته باشند ثبت میشوند. بد از بازجویی صلیب سرخ معمولان اجازه دارد که کمک انسان دوستانه کند. فعالان جامعه مدنی بعد از این اجازه تماس با افرادی که بیرون از کمپ نگهداری شده اند ندارند.

تعداد کمی‌ از ارفاد که وضعیتشان خیلی‌ آسیب پذیر محسوب شده اجازه پیدا کردند که تقاضای پناهندگی کنند و به کمپ Gevgelija آورده شدند.

کمپ Gevgelija (جنوب مقدونیه)
کمپ Gevgelija بسته است. به غیر از مورد خاص به دلایل پزشکی‌ یا بعضی‌ وقت‌ها برای خرید ،آن‌ هم فقط برای یک ساعت با همراهی یک نفر از صلیب سرخ، مردم نمی‌تواند وارد کمپ شوند. در حل حاضر نزدیک ۱۰۴ نفر در کمپ Gevgelija ساکن هستند. اکثر آنها پناهندگانی هستند که بد از بسته شدن مرز از مارث تا حالا اینجا گیر کرده اند.

بد اینکه افراد تقاضای پناهندگی کردند باید به آنها یک کارت شناسائی داده شود، که به آنها اجازه حرکت آزادانه در مقدونیه را میدهد. با این حال به افراد مقیم کمپ Gevgelija آزادی حرکت داده نشده. در تاریخ ۴ نوامبر به خاطر فشار از جامعه مدنی بعضی‌‌ها موفق شدند به کمپ باز Skopje تغییر مکان کنند.

به نظر میاید که قانون مشخصی وجود ندارد و اینکه چه کسی‌ اجازه دارد تقاضای پناهندگی کند و چه کسی‌ باید در کمپ Gevgelija بماند و چه کسی‌ به مرکز باز Skopje فرستاده میشود تقریبا بختکی است. بعضی‌‌ها که بد از بسته شدن مرز به Gevgelija آورده شدند و تقاضای پناهندگی کردند به مرکز پناهندگی در Skopje فرستاده شدند. بعضی‌‌ها اجازه پیدا کردند بدون تقاضای پناهندگی در Gevgelija بماند. اگر مردم احتیاج به کمک پزشکی‌ جدی دارند معمولان اجازه دارند به بیمارستان Skopje بروند.

مرکز بسته برای خارجی‌‌ها (قاضی بابا)
در حل حاضر تقریبا ۲۰ نفر در بازداشتگاه قاضی بابا هستند ، ولی‌ تعداد افراد هر روز بالا و پایین میرود.  اگر یک گروه پناهندگان در مقدونیه دستگیر شوند معمولان مستقیماً به یونان پس فرستاده میشوند. اما اگر شک کنند که یک نفر در گروه قاچاقچی است یکی‌ دو نفر از افراد گروه به عنوان شاهد بر علیه قاچاقچی همراه شخص مضمون به قاضی بابا فرستاده میشوند. در این صورت مردم به عنوان شاهد بیشتر از یک ماه آنجا نگاه داشته نمیشوند.
پناهندگی و بازگشت به خانواده در مقدونیه
مقدونیه داخل اتحادیه اروپا نیست. این به این مانع است که مردم میتوناند در مقدونی تقاضای پناهندگی کنند و اثر انگشت بدهند و بعدا بدون هیچ مشکلی‌ در یک کشور اروپایی دوباره تقاضای پناهندگی کنند.

افرادی که شامل قانون پیوستن به خانواده‌ میشوند و خانواده‌ درجه یک در آلمان دارند ماه‌ها است که از طرف سفارت آلمان در مقدونیه ردّ میشوند و به آنها گفته میشود که اگر میخواهند تقاضای پیوستن به خانوادهشان را بکنند باید اول به یک کشور اروپایی بروند. با این حال به تازگی ۲ نفر بعد از ماه‌ها صبر موفق شدند به خانوادشان بپیوندند و به نظر میاید که سفارت آلمان در Skopje حالا به بقیه‌ هم اجازه میدهد که به خانوادشان بپیوندند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پناهندگی در مقدونی به اینجا رجوع کنید
http://w2eu.info/macedonia.fa

بازگشت دلبخواهی به یونان
آنها که در حال حاضر در کمپ Gevegelija هستند، آنهای که موفق میشوند وارد شوند ، مهم است که بداند اگر تصمیم بگیرند که پروسه درخواست پناهندگی را شروع کنند و به هر دلیلی‌ به Skopje فرستاده نشوند و در Gevgelija گیر کنند تا برای تقاضایشان تصمیم گیری شود – و در این مدت تصمیم بگیرند که به یونان برگردند – تا زمانی‌ که پوروسه‌شان تمام نشده اجازه این کار را پیدا نخواهند کرد. در غیر این صورت ، پلیس اجازه میدهد که افراد ا‌‌ی کمپ Gevgelija خارج شوند و به صورت  ` غیر رسمی‌ ` به یونان برگردند.
بازگشت و پس فرستادن زوری از صربستان به مقدونیه
بیشتر و بیشتر اخبار می‌رسد که مردم به کمپ‌های بسته در Presovo در صربیا فرستاده میشوند و سپس به مرز مقدونیه آورده میشوند و پس فرستاده میشوند. این پس فرستادن‌ها به مقدونیه بر اساس هیچ قانونی‌ نیست و با مسئولان مقدونیه هماهنگ نشده است. درنتیجه مقامات مقدونیه منتظر مردمی که از صربستان میایند نیستند. بیشتر افراد به مرز Miratovac – Lojane فرستاده میشوند، که محل رسمی‌ گذر از مرز نیست. ممکن است در آنجا کمک غیر دولتی پیدا کنید.

تا حالا معمولان خبر از پس فرستادن پاکستانی‌ها ، افراد از آفریقای شمالی و افغانها رسیده. خبر رسیده که فقط تعداد کمی‌ از شهروندان سوریه و خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر پس فرستاده شده اند. با این حال این مساله نباید بدیهی‌ برداشت شود چون پس فرستادن‌ها شانسی هستند. بیشتر و بیشتر ، همچنین آنها که در صربستان تقاضای پناهندگی کرده اند و مدرکی برای اثبات آن‌ دارند ، پس فرستاده میشوند. گزارش شده که مقامات صربستان حامی‌ مدارکی را که نشان میدهد کسی‌ در صربستان بوده را نبود میکنند. در نتیجه مهم است که از مدارک صربستانی خود عکس بگیرید، همینطور از خودتان در صربستان عکس بگیرید ، و در جای امنی‌ نگاه داری کنید، مثل ایمیل، یا Facebook . اگر در زمان پس فرستادن با خشوند مواجه شوید و به دکتر یا بیمارستان بروید ، از دکتر یا بیمارستان تقاضا کنید که به شما مدرکی‌ بدهد که حداقل نشان دهد شما معاینه شده اید، یا بهتر یک گزارش در مورد مشکلتان.

ممکن است کار خوبی‌ باشد که پس فرستادن و ندیده گرفتن بقیه‌ حقوق بشر‌ها را در یک سازمان معروف ثبت کنید، تا برای پناهندگیتان مدرک داشته باشید. سازمان‌های ذکر شده در زیر تعداد منتخبی از سازمان‌های مستقلی هستند که پس فرستاده شدن را ثبت میکنند. ما هم میتونیم کمکتان کنیم. گزارش پس فرستادن برای گذشت از مرز کمکتان نمیکند . اما امکان دارد که بتوانید برای تجربه کردن زیر پا گذاشتن حقوق بشر حقانیت بطلبید. قدم گذاری بر علیه پس فرستاده شدن وقت زیادی میبرد . با این حال. ما بایر داریم که مهم است، برای اینکه به افرادی که بدن از این مسیر سفر میکنند کمک می‌کند و ممکن است به خاطر اینکه حقتان ارزا شده به شما جبران مالی‌ داده شود.همچنین اگر به یک کشور دیگر اروپایی رسیدید میتوانید به دادگاه بروید، اما محدودیت زمانی‌ وجود دارد. لطفا در ارجح وقت به دنبال کمک قانونی‌ بروید.

تماس ها
 شما میتواند برای پیدا کردن سازمان مناسب برای گزارش پس فرستاده شدن با ما تماس بگیرید live@w2eu.info

این سازمان‌ها پس فرستاده شدنی که شما تجربه کرده اید را ثبت میکنند و بر دولتی که این پس فرستاده شدن‌های غیر قانونی‌ و زیر پا گذاشتن دیگر حقوق بشر را مرجب شده است فشار عمومی‌ وارد میکنند.

UNHCR-Skopje, Republic of Macedonia

Legis

تماس ها بیشتر در مورد مقدونیه

اطلاعات بیشتر در مورد مقدونیه
w2eu.info/macedonia.fa
کشور‌های همسایه
صربستان