رومانیا

آخرین به روز رسانی ۱/۱۲/۲۰۱۶
وضعیت کلی‌
تازگی‌ها هر چه گروه‌های کوچک بیشتر و بیشتر وارد رومانیا میشوند، اما هنوز اینجا محل گذر است. رومانیا در اتحادیه اروپا است اما داخل قسمت Schengen نیست. در نتیجه بین رومانیا و کشور‌های همسایه مانند مجارستان مرز‌ها کنترل میشوند. با این حل رومانیا شامل تعهدنامه دابلین است، به این معنی‌ که احتمالا اثر انگشت گرفته میشود و اگر به مسیر خود به سمت کشور‌های دیگر اروپایی ادامه دهید مشکل ساز میشود.

افرادی که در مرز بین رومانیا و کشور‌های همسایه جلویشان گرفته شده معمولان به نزدیکترین مرکز دریافت اداره شده توسط دولت فرستاده میشوند.

  1. تقاضای پناهندگی . اگر تقاضای پناهندگی کنید ، شما را به یکی‌ از مرکز پذیرش میبرند تا پرونده تان بررسی‌ شود.
  2. افرادی که تقاضای پناهندگی نکنند : ممکن است برای گیشت غیر رسمی‌ از مرز جریمه شوید، و شاید بالاخره شما را برگردانند (deport شوید). اگر تقاضای پناهندگی نکنید بر اساس قانون رومانیا به خاطر گذشتن غیر قانونی‌ از مرز مجازات شوید. مسئولان مکنن است که به شما بگویند که شما میتوانید به زندان فرستاده شوید. با این حال ، مخصوصاً اگر این دفعه اولی‌ باشد که ا‌‌ی مرز میگذارید ، مجازات میتواند لغو شود. اگر تقاضای پناهندگی نکنید ، شما حق ماندن در رومانیا رای ندارید، و هر لحظه ممکن است بازداشت یا بازگردانده شوید.
ادامه سفر و وزید در مرز
تعداد زیادی از مهجرنی که به کمپ‌های باز میرسند بعد از مدتی‌ تصمیم میگیرند که به سفر خود ادامه دهند. مثلا، تعدادی زیادی از افرادی که در مرکز پذیرش Timisoara نزدیک مرز صربستان و مجارستان میمانند ، چون این مرکز پذیرش باز است ، آنجا را ترک میکنند و سعی‌ میکنند از مرز صربستان یا مجارستان ردّ شوند. و وجود کنترل‌ها افراد زیادی بالاخره موفق میشوند به مسیر خود ادامه دهند. افرادی که دستگیر میشوند معمولان به مرکز پذیرش بازگردانده میشوند.

در مرز رومانیا نرده وجود ندارد ولی‌ در آگوست ۲۰۱۶ دولت رومانیا اعلام کرد که پلیس و تکنولوژی مرز بیشتری به لب مرز میفرتد. آنها علم کردند که تعداد بیشتری پلیس مستقر میکنند و شب‌ها از دوربین‌های (infra-red) و سگ استفاده میکنند.

کشور‌های همسایه
مجارستان