صربستان

Last update: 07.10.2016
اطلاعات مهم
هر روز چند صد نفر وارد بلگرد می‌شوند، اکثریت آنها از ‌‌ مقدونیه یا بلغارستان میایند. اکثریت مردم فقط چند روز در بلگرد میمانند و بعد به مسیر خود ادامه میدهند. در چند هفته گذشته دولت صربستان فشار وارد بر مهاجران مسافر را افزایش داد، تا آنها در صربستان تقاضای پناهندگی کنند.
اطلاعات بیشتر :w2eu.info/serbia.fa
Migszol
ماندن در Belgrade
ثبت نام و اقامتگاه (کمپ)
در هفته‌های گذشته پلیس و مقامات مسئول (کمیساری) مهاجران را مجبور به ثبت نام ، ترک پارک‌ها و ورود به اقامتگاه‌های رسمی‌ کرد. با این حال هنوز مشخص نیست که اگر ثبت نام نکنید یا به کمپ رسمی‌ که از قبل به شما تعلق داده نشده  بروید چه اتفاقی‌ برایتان می‌افتد،ثبت نام در ایستگاه پلیس Savska و داخل کمپ‌های رسمی‌ انجام میشود. بعد از ‌‌ ثبت نام دولت شما را به یکی‌ ‌‌ای کمپ‌های رسمی‌ آزاد در صربستان می‌فرستاد. بعد از ‌‌ ثبت نام شما یک مجوز ۳ روزه دریافت می‌کنید که در صربستان بمانید و به شما می‌گویند که به کمپ متعلق به شما بروید.

کمپ Krnjača در نزدیکی‌ Belgrade است. اتوبوس مجانی‌ از ‌‌ پارک افغانی‌ها هر روز ساعت ۳ و ۷ بعد ‌‌ای ظهر حرکت می‌کند. اگر قبلان ثبت نام نکرده اید میتوانید سوار اتوبوس شوید، اما آنجا مجبورتان میکنند که ثبت نام کنید.

با مدارک ثبت نام همچنین میتوانید در متل معمولی‌ بمانید.

پارک‌های نزدیک ایستگاه قطار
تعداد زیادی از پناهندگان در ۲ پارک نزدیک هم ملاقات میکنند، هر دو پارک نزدیک ایستگاه قطار هستند. در هفته‌های گذشته امکان اینکه پلیس مدارک ثبت نام شما را چک کند بیشتر وجود دارد. اگر ثبت نام نکرده باشید ممکن است شما را به یکی‌ از ‌‌ کمپ‌های رسمی‌ بفرستند تا ثبت نام کنید.
محل پارک‌ها :44.8114, 20.4543
نام یکی‌ ‌‌ای پارک‌ها `پارک افغانی‌ها ` است. Médecins Sans Frontières (MSF) یا دکتر‌های بدون مرز در پارک افغانی‌ها کمک پزشکی‌ میکنند. ماشین سفید آنها معمولان عصر ها  در پارک است.

در آنیکی پارک یک اتاقک کوچک هست به اسم اینفو پارک. آنها درمورد وضعیت صربستان به شما اطلاعات میدهند. آنها درمورد وضعیت صربستان به اطلاعات میددهند و اگر شما به کمک احتیاج داشته باشید به شما کمک میکنند. ساعت ۱۲ ظهر و ۵ بعد از ظهر غذا میدهند و Wifi و برق برای شارژ موبایل دارند .

همچنین یک گروه داوطلبان غیر رسمی‌ وجود دارد، که در پارک افغانی‌ها معمولان نزدیک ساعت ۵ چای، قهوه و آبمیوه میدهند.

مرکز اطلاعات پناهندگی
نزدیک ایستگاه قطار . آدرس : Nemanjina ۳، Belgrade
infocentarzaazil@gmail.com
محل: 44.807681, 20.457364
آنها در مورد وضعیت قانونی‌ در صربستان به شما اطلاعات میدهند و برای پیشرفت وضعیت پناهندگی کمک میکنند. آنها Wifi مجانی‌ و کامپیوتر دارند . خانوم‌ها و بچه‌ها بعضی‌ وقت‌ها میتوانند شب آنجا بمانند. آنها ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته باز هستند.
Miksalište
نزدیک پارک افغانی‌ها در خیابان Gavrila Principa . جا برای خانوم ها، بچه‌ها و خانواده‌ ها. آنها Wifi ، برق، چای ، محصولات شوینده و بعضی‌ وقت‌ها غذا و لباس ارائه میدهند.ساعت ۹ صبح تا ۴ بد از ظهر باز هستند.
محل: 44.813010, 20.455126
نقل و مکان
وسایل حمل و نقل عمومی‌ برای پناهندگان در Belgrade مجانی‌ است. (برای اثبات به مدارک از طرف پلیس احتیاج دارید). برای سفر به سمت مجارستان ، خیلی‌‌ها تصمیم میگیرند که با اتوبوس به Subotica (نزدیک مرز مجارستان) بروند. پلیس گشت کمتر از قطار است. بلیط اتوبوس بین ۱۱۰۰ و ۱۴۴۰ دینار (۱۰ تا ۱۲ یورو) است. قیمت بستگی به شرکت اتوبوسرانی دارد. بلیط کودکان نصف قیمت است. (۵۵۰ تا ۷۳۵ دینار) برای نوزاد‌ها مجانی‌ است.
آدرس و شماره: w2eu.info/serbia.fa
SUBOTICA
تعداد زیادی از پناهندگان با اتوبوس از Belgrade به Subotica به سمت مرز مجارستان میروند .در Subotica یک مرکزی به نام ` One stop centre ` وجود دارد که مردم میتوانند در ساختمان و چادر بخوابند. One stop centre دستشویی و همام دارد و احتیاجات اولیه را برطرف می‌کند. این مرکز تقریبا ۲ کیلومتر از ایستگاه اتوبوس دور است. در ایستگاه اتوبوس بعضی‌ وقت‌ها داوطلبان لباس و غذا میدهند.
محل: 46.084484, 19.699745
Subotica نزدیک مرز مجارستان است. راننده تاکسی‌‌ها ویئ وقت‌ها سعی‌ میکنند مردم را به نزدیکترین مرز در Palic ببرند، که فقط ۷ کیلومتر آنطرفتر است. بعضی‌ وقت‌ها ۵۰ یورو پول میگیرند. این قیمت خیلی‌ گران است. کسانی‌ که سعی‌ میکنند در Palic ‌‌ای مرز راد شوند ، معمولان گزارش میدهند که به سرستن بازگردانده میشوند.
مرز صربستان با مجارستان
۲ محل گذر رسمی‌ به مجارستان وجود دارد. در مجارستان عدمها باید تقاضای پناهندگی کنند، در غیر این صورت مجارستان سعی‌ می‌کند که آنها را به صربستان برگرداند، معمولان افرادی که تقاضای پناهندگی میکنند بعد از چند روز به یک کمپ باز فرستاده میشوند.

۲ محل وجود دارد که می‌توان به صورت قانونی‌ از صربستان به مجارستان وارد شد:

  1. Horgoš: 46.1759, 19.9758 (تعداد زیادی از افغانستان و کشور‌های دیگر)
  2. Kelebija: 46.1672, 19.559 (تعداد زیادی از سوریه و عراق و کشور‌های دیگر)

از Subotica مردم با اتوبوس و تاکسی‌ به Kelebija و Horgos میروند. بعد پیاده به مناطق ترانزیت میروند. موقعیت در کمپ‌ها خیلی‌ بد است، صد‌ها نفر در کمپ‌ها منتظر هستند. روزانه فقط نزدیک ۱۵ نفر از هر منطقه ترانزیت وارد مجارستان میشوند. معمولان به خانواده‌ها و افرد مریض ارجعیت داده میشود و آنها کمتر از مردان مجرد باید صبر کنند. در مناطق ترانزیت فقط غذا و امکانات پزشکی‌ اولی‌ وجود دارد. NGO‌ها اجازه پخش وسایل کمپ ندارند.      پیشنهاد میشود که با خود چادر و غذا ببرید.      برای ردّ شدن از مرز باید در لیست انتظار ثبت نام کنید. در هفته‌های گذشته این لیست‌های انتظار چند بار باز و بسته شده اند. خیلی‌ از آنهایی که اسمشان را نوشته اند به کمپ‌های دیگر فرستاده شده اند ، معمولان به Sid (45.1183396,19.2206007) در مرز کوروساوی. به مهاجران گفته شده که وقتی‌ نبتشن شد که از مرز راد شوند آنها را به محل‌های ترانزیت برمیگردانند. در حال حاضر خانواده‌‌ها و خانوم‌ها باید ۲ ماه صبر کنند، و مرد‌ها حتا بیشتر.

نرده لب مرز
Pآنهایی که به طریقی غیر از `مناتق ترانزیت رسمی` از مرز میگذرند معمولان توسط پلیس دستگیر میشوند . ممکن است تا ۶ ماه به زندان بیافتند. با معمولان فقط برای چند روز در زندان نگاه داری میشوند ، زمان حبس در مورد زیر بلند تر میشود :

  • اگر از مرز به صورت مسلحانه راد شوید. (حتا حمل چاقو میتواند اسلحه محسوب شود)
  • اگر به نرده خسارت وارد شده باشد
  • اگر در حین تظاهرات از مرز راد شده باشید
اگر تقاضای پناهندگی نکنند و بگویند که فقط میخواهند از کشور راد شوند، گزارش شده که مقامات دولتی آنها را به صربستان باز میگرداند. برای اطلاعات بیشتر در مورد تقاضای پناهندگی در مجارستان به اینجا رجوع کنید helsinki.hu
مجارستان تعداد زیادی پلیس دم مرز گذاشته تا از ورود مردم جلوگیری کند. گزارش شده که اگر کسی‌ از مرز به تنهائی‌ راد شود پلیس مجارستان خشونت به خرج میدهد. خیلی‌‌ها گزارش داده اند که وقتی‌ دستگیر شدند پلیس پاسپورت و موبایلشان را ازشان گرفته. خیلی‌‌ها اطلاعات شخصیشان را در اینترنت نگهداری میکنند، منطقه بین Subotica و Horgos از همه‌‌جا بیشتر کنترل میشود. هر ۵۰ متر یک سرباز یا پلیس توی سنگر نشته. اگر کسی‌ به نرده نزدیک بشود آژیر به صدا در میاید، که برای ترساندن هم صدا دارد هم چراغ چشمک زن.
تماس
see: w2eu.info/serbia.fa
کشور‌های همسایه
مجارستان
کوروساوی